ĐIỆN CƠ HƯNG CƯỜNG

Số 58 Tôn Đức Thắng, KV Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ