CỬA HÀNG THÀNH PHÁT

ĐƯỜNG 26/3, PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM, QUẬN Ô MÔN, TP CẦN THƠ