CỬA HÀNG TÂN TIẾN 63 CƠ SỞ 1

79 NGÔ ĐỨC KẾ, P. AN LAC, Q. NINH KIỀU, TP CẦN THƠ