Điện Cơ Thanh Thùy

Số 17A, Đường Nguyễn Thái, Phường Đức Nghĩa, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.