CỬA HÀNG NÔNG NGƯ CƠ XUÂN PHÙNG(HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU HƯỜNG).

63 Đường Hải Ngư, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.