CỬA HÀNG XUÂN LAN

Cầu Suối Ngang, Ấp Suối Ngang, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước