CỬA HÀNG VĨNH PHÚC.

Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam.