CỬA HÀNG VĂN BÌNH

Thôn Phi Có, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.