CỬA HÀNG VĂN BÌNH 2

QL27, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh  Lâm Đồng