CỬA HÀNG TƯỞNG HƯƠNG

Số 43 Nhạc Sơn, Cốc Lếu, Tp Lào Cai.