CỬA HÀNG TƯ HẠNH

Khu 3 Tt. Yên Định, H. Hải Hậu, Nam Định.