CỬA HÀNG TRÍ THÀNH

538 Trần Qúy Cáp, P.Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa