CỬA HÀNG TOÀN PHÁT

Đối diện khu công nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam