CỬA HÀNG THÙY DƯƠNG.

Ngã tư Thị Trấn  Trà My, Tỉnh Quảng Nam.