CỬA HÀNG THUẬN THUỶ

147 Tô Hiệu, Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa