CỬA HÀNG THUẬN PHƯƠNG.

Kiot Chợ Đông Ba, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.