CỬA HÀNG THUẬN LỢI

SỐ 29-31, ĐƯỜNG SƯƠNG NGUYỆT ÁNH, P. CHÂU PHÚ A, TP. CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG