CỬA HÀNG THOÒNG NHẠN

Quốc Lộ 48, Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp.