CỬA HÀNG THỌ GÁI

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội.