CỬA HÀNG THỂ SINH ( HKD NGUYỄN DUY THỂ ).

Số 89, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.