CỬA HÀNG THÀNH TÂM

98 Bạch Đằng, Khóm 5, Phường 4, TP.Trà Vinh, Trà Vinh