CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ THANH HẢI.

3/54, K3, Ô 1, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An