CỬA HÀNG THÁI BÌNH

1066 Hùng Vương, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng