CỬA HÀNG TÂN NGUYÊN THUẬN

260A, Đường Lưu Nhơn Sâm, Tổ 9, Khóm Đông Bình, Phường Đông Thuận, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long