CỬA HÀNG TÁM HIỀN

542 QL 61, VĨNH THÀNH, VĨNH HÒA HIỆP, H. CHÂU THÀNH, KIÊN GIANG.