CỬA HÀNG QUÝ

50 Phú Tân , Vĩnh Thạnh, Nha Trang , Khánh Hòa