CỬA HÀNG QUỐC LỆ.

749A Phan Chu Trinh, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.