CỬA HÀNG PHÚC GIA HƯNG

CHỢ TRƯỜNG LONG,ẤP TRƯỜNG THUẬN,XÃ TRƯỜNG LONG, H. PHONG ĐIỀN, TP CẦN THƠ