CỬA HÀNG NGUYÊN MINH PHÁT

64A Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long