CỬA HÀNG NGỌC TRUNG.

83 Phạm văn đồng, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam.