CỬA HÀNG MINH NHIÊN

Thôn Thịnh Phú, Lạc Thịnh, Yên Thủy, Hòa Bình.