CỬA HÀNG MINH ĐỨC(HKD NGUYỄN VĂN ĐỨC).

Ngã Ba Đỗ Xá, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.