CỬA HÀNG MINH ĐỨC

Đường 286, Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh