CỬA HÀNG MÁY NỔ HIỆP

546 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum