CỬA HÀNG LƯƠNG YẾN

220 Điện Biên Phủ, Sapa, Lào Cai