CỬA HÀNG LƠ YẾN(HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THƯỞNG).

Khu Phố Chợ, Xã Tam Quan, Huyện Tam Đảo,  Tỉnh Vĩnh Phúc.