CỬA HÀNG LỄ NGHI.

30 Trịnh Văn Cấn , Phường cầu ông lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.