CỬA HÀNG LÊ ĐÔN(HỘ KINH DOANH VY THỊ BÍCH NGẦN ).

Địa Chỉ: Số 296 Phố Thống Nhất , Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh.