CỬA HÀNG LAI ĐIỀN

thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận