CỬA HÀNG LẮC NHỎ

48 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông