CỬA HÀNG HƯỚNG DƯƠNG

50A, Đường Thanh Niên, Bắc Sơn, Tam Điệp