CỬA HÀNG HỒNG CHIẾN

Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Hà Nội