CỬA HÀNG HOA TÍCH.

Phạm văn đồng, Thị Trấn Khâm Đức,  Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam.