CỬA HÀNG 59 YERSIN.

59 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.