CỬA HÀNG HÀ GIANG

692 Đường Lê Lai, P Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa.