CỬA HÀNG DUY TÂN.

74 Phan Đăng Lưu, Phường Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội.