CỬA HÀNG DƯƠNG THỤ

DH411, Ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.