CỬA HÀNG ĐỨC CHÍ

43 Ngô Gia Tự, Tổ 2, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai