CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TOÀN OANH( HKD TRẦN THỊ TÚ OANH ).

Tổ 6, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn