CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY HUYỀN NGA

Thôn 6, Làng Sanh, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa